Sztuka autoprezentacji w budowaniu własnego wizerunku.

Kategoria:

Opis

Oferta szkoleniowa:

„Sztuka autoprezentacji w budowaniu własnego wizerunku”

Zawartość:

 1. Dlaczego to szkolenie jest ważne – czyli, po co mi to?.
 2. Co daje szkolenie?
 3. Dodatkowe korzyści.
 4. Zakres szkolenia.
 5. Forma szkolenia.
 6. Kluczowe zagadnienia.
 7. Co możesz stracić?
 8. Czas trwania.

1.   Dlaczego to szkolenie jest ważne – czyli, po co mi to?

 

Sztuka autoprezentacji jest czymś więcej niż tylko prezentowaniem siebie przed innymi ludźmi. To świadomość siebie, swoich mocnych stron oraz tego nad czym trzeba popracować. Jest to umiejętność, która pozwala kreować swój wizerunek, która pozawala pojawiający się stres związany z autoprezentacją traktować, jako czynnik mobilizujący.

Efektywna autoprezentacja nierozłącznie związana jest ze świadomym wywieraniem odpowiedniego wrażenia zarówno w sytuacjach prywatnych jak i zawodowych.

 

2.   Co daje szkolenie?

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują następujące wartości:

 • Mają świadomość swoich zasobów i tego nad czym muszą popracować;
 • W sposób świadomy potrafią zastosować poznane techniki wpływu;
 • Potrafią efektywnie zniwelować stres;
 • Wiedzą jak się zachować i co powiedzieć by zaprezentować się w sposób najbardziej korzystny.

3.   Dodatkowe korzyści.

 

Udział w szkoleniu daje korzyści zarówno pracodawcy i pracownikom, między innymi takie jak:

 • Podniesienie poziomu samoświadomości;
 • Poznanie obszarów do pracy;
 • Świadome korzystanie ze sztuki autoprezentacji;
 • Umiejętność kontrolowania stresu;
 • Pozytywne modelowanie wypowiedzi;
 • Kreowanie spójnego wizerunku firmy.

 

4.   Zakres szkolenia.

 

Niniejsza oferta szkoleniowa porusza następującą tematykę:

 • Rola pierwszego wrażenia w budowaniu relacji;
 • Samoakceptacja;
 • Narzędzia wywierania wpływu;
 • Mowa werbalna i niewerbalna;
 • Techniki redukcji stresu i bezpośredniego działania;
 • Savoir – vivre w biznesie.

5.   Forma szkolenia.

 

Prezentacja i wykład połączony z formą warsztatową, dzięki, której wiedza utrwala się w sposób praktyczny.

Warsztaty nieustająco mobilizują uczestników do działania. Jest to praca indywidualna np. nad swoimi zasobami i kołem kompetencji, ale także dzielenie się swoimi przemyśleniami w grupach. To odgrywanie zespołowo scenek i przygotowanie osobistego wystąpienie publicznego.

Na tym szkoleniu wykład jest tylko dodatkiem, komentarzem i uzupełnieniem.
To jego uczestnicy budują formę warsztatową z udziałem moderatora – szkoleniowca. Spotkanie jest prowadzone w sposób coachingowy.

 

6.   Kluczowe zagadnienia.

 

Poniższa tabela przedstawia kluczowe zagadnienia z kreowania sposobu zachowania poruszane podczas szkolenia wraz z krótkim opisem:

Temat zajęć Treść szkolenia
Kreowanie sposobu zachowania
Wywieranie pierwszego wrażenia, przedstawienie się i autoprezentacja Idealna całość – spójność wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego, odpowiednia autoprezentacja.
Samoakceptacja jako źródło zrozumienia Poznanie siebie – uświadomienie swoich mocnych i słabych stron- koło kompetencji- ćwiczenia
Wywieranie wpływu Świadomość siebie – znaczenie wizerunku- drobne gesty- moc dodatków
Trening z zakresu mowy ciała (mowa werbalna i niewerbalna) Mowa niewerbalna  – wygląd fizyczny, ruch ciała, gesty, wyraz twarzy, ruch oczu, dotyk, głos oraz sposób wykorzystywania czasu i miejsca w komunikowaniu się.Komunikacja werbalna –  akcent i modulowanie wypowiadanych kwestii,  płynność mowy,treść wypowiedzi.Łączenie i sprawne wykorzystywanie obu kanałów przekazu.
Redukcja stresui podnoszenie decyzyjności Moc w działaniu – technika podejmowaniaszybkich działań- sposoby redukcji tremy i stresu
Trening w zakresie etykiety w najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych (elementy
savoir – vivre)
Savoir – vivre w życiu codziennym i biznesie – podstawowe różnice.ABC savoir – vivre m.in. podawanie ręki, ustępowanie pierwszeństwa, rola wizytówki.

 

7.   Co możesz stracić?

 

Odpowiadając na ten punkt należy sobie zadać następujące pytanie:

 Czy stać Twoją firmę, by przegrać wojnę konkurencyjną?

Autoprezentacja to niemal sztuka wojenna. Spójność wizji firmy z zachowaniami pracowników, to bardzo ważny element budowania spójnej marki. Zachowania jednak muszą być naturalne i zgodne z wewnętrznymi przekonaniami. W innym wypadku będzie to tylko farsa, a nie sztuka autoprezentacji.

Odpowiedź nasuwa się taka, iż nie ćwicząc tych umiejętności, bez odpowiedniego dobrania formy i metody, firma narażona jest na brak spójności i przegraną z tymi którzy to robią, a więc wyprzedzenie przez konkurencję.

 

8.   Czas trwania.

 

8.1.       Wariant wg opisu oferty 1 – dniowy:

Przewidywany czas trwania: 6-8 godz., poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych.

8.2.       Wariant wg opisu oferty 2 – dniowy:

Przewidywany czas trwania: 6-8 godz. / każdy dzień, poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych, z podziałem na tematyki:

 • Pierwszy dzień:
 • Rola pierwszego wrażenia – czyli jak się zachować;
 • Mowa werbalna – jak do kogo mówić, by chciano Cię słuchać;
 • Mowa niewerbalna – co „mówisz” gdy wypowiadasz słowa;
 • Savoir – vivre;
 • Zrób wrażenie – ćwiczenia i scenki z wykorzystaniem poznanych technik;
 • Redukcja stresu – ćwiczenie na linii czasu;
 • Zadanie domowe.
 • Drugi dzień:
 • Ubiór jako narzędzie wpływu – ABC dress code;
 • Technika 1,2,3;
 • Autoprezentacja – występy;
 • Modelowanie pozytywne – ćwiczenia;
 • Wizualizacja lidera.

8.3.       Wariant 2 – godzinny:

Przewidywany czas trwania: 2 godz., poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych, z ograniczeniem do tematyki:

 • Rola pierwszego wrażenia – jak i kiedy się przedstawić;
 • Co mówisz gdy milczysz – mowa ciała – ćwiczenia;
 • Savoir – vivre biznesu – quiz

W przypadku jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszam do kontaktu.