Sesja Reiss Motivation Profile® – Test i omówienie

1340,00 z VAT

Kategoria:

Opis

Reiss Motivation Profile®

W cenie 1,5 godzinna sesja omawiająca i dostęp do testu.

Jestem RMP-MasterEM uprawnionym do samodzielnego stosowania metodyki.

 

Reiss Motivation Profile® jest naukową metodą badawczą weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka. To najdokładniejsza i najbardziej wnikliwa metoda, bo pokazuje skalę potrzeb, które musimy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze życia.

W czasie sesji odpowiesz na 128 pytań w siedmiostopniowej skali. Wynik to kwintesencja naszych możliwości, predyspozycji, sposobów myślenia i działania. Wskazuje także jak kształtuje się hierarchia wartości danej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

Każdy, kto poznał swój profil motywacyjny (wartości, potrzeby, potencjał) zrozumie lepiej siebie i innych. Może planować swoje działania tak, by osiągnąć szczęście i spełnienie w życiu zawodowym, prywatnym, w relacjach.

Adresy, które mogą Ci się przydać:

Oficjalna polska strona https://reissprofile.pl/